ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമെത്താത്ത അടുക്കളപ്പുറങ്ങൾ

posted in: Article - Malayalam | 0

” ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർഗ്ഗവൈരുദ്ധ്യം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗ വൈരുദ്ധ്യമായും വർഗ്ഗപരമായ ആദ്യത്തെ മർദ്ദനം പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ മേൽ നടത്തുന്ന മർദ്ദനവുമായും ഒത്തുപോകുന്നതാണ്.” (എംഗൽസ്)പുലർകാലെ എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിൽ തീപിടിപ്പിച്ച് ദിവസം തുടങ്ങുകയും, രാത്രി എല്ലാവരുടെയും അത്താഴo കഴിച്ച പാത്രങ്ങൾ കഴുകി, അടുക്കള അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അടുപ്പിലെ കനലില്ലാതാക്കുകയെന്നതിൽ അന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈയൊരു … Continued

“ജനാധിപത്യ ബോധം വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ”

posted in: Article - Malayalam | 0

അഞ്ചാം പാതിരിയുടെ പകുതിയിൽ ത്രില്ലടിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും ചേച്ചിയും.അതിനിടയിൽ ഊണ് സമയമായത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴാണ് അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ ഉച്ചത്തിൽ ഉള്ള ശബ്ദം..”മോളേ അവന് ചോറെട്ത്ത് കൊട്ക്ക്.”അതിലുമുച്ചത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നേ ചേച്ചിയുടെ മറുപടിയു൦ വന്നു ” അതെന്താ അവൻ എടുത്തു കഴിച്ചാല്”ഞാനും വിട്ടില്ല ,എന്റെ ഉള്ളിലെ ആണ് അഹന്ത ഉണർന്നു. ഉള്ളിൽ ചേച്ചിയോട് … Continued

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം എത്താത്ത അടുക്കളപ്പുറങ്ങൾ

posted in: Article - Malayalam | 0

” ഏതൊരു രാജ്യത്തു സ്ത്രീകൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലയോ അവിടെ യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല . ഏതൊരു രാജ്യത്തു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ  കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ലയോ അവിടെ യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഓരോ പൗരനും ആത്മാഭിമാനവും വ്യക്തിത്വവും നിലനിർത്തി സ്വന്തന്ത്രമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വരെ ഒരു രാജ്യവും യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാകുന്നില്ല“.                                                                                                                                                               — ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ … Continued

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചമെത്താത്ത അടുക്കളപ്പുറങ്ങൾ

posted in: Article - Malayalam | 0

മനുഷ്യരാശി എല്ലാ മേഖലകളിലും  വളർച്ചയുടെയും പുരോഗമനത്തിന്റെയും പാതയിൽ ബഹുദൂരം മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു.  ഇന്ത്യയും ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക  സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത വിധം ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം കൂടുന്നു.  എങ്കിലും ഏതു സമൂഹത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനമായ കുടുംബം എന്ന വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കെത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറിയ ശതമാനവും ഇന്നും കാലങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ്. പുരുഷൻ പുറത്തിറങ്ങി ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാമഗ്രികൾ … Continued

error: Content is protected !!