பிழைப்பு

posted in: Poem - Tamil | 0

வேலையற்ற காலை,
இழந்த சுதந்திரம்
நேர்மறையான நிகழ்வுகளை அதிகரிக்கும்
பஞ்சத்தின் நாட்கள் மற்றும் இரவுகள்
முடிவில்லாத தனிமையுடன்,
ஆம், அனைவரும் அருமையான பிழைப்புக்காக போராடுகிறார்கள்

கற்கள் மற்றும் முட்கள் நிறைந்த இடைகழிகள்
ஏளனம் நிறைந்த வார்த்தைகள்
தாங்க முடியாத முறைகேடுகள்
சூடான இதய துடிப்பு,
பேரழிவு நேரம் முடிவடையவில்லை
அறியப்படாத மூலங்களிலிருந்து கூட
அவர்கள் தொற்று நோயுடன் வருகிறார்கள்,

இந்த நேரமும் கடக்கும்
இந்த தியாகமும் கணக்கிடப்படும்
பொறுமையாக காத்திருப்போம்
சமூக தூரத்தை வைத்திருங்கள்,
முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுத்து தடுக்க,
நிச்சயமாக நாங்கள் திரும்பி வருவோம்

Name : PRASAD TJ

Company name : PIEDISTRICT

Click Here To Login | Register Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *